Hotel inrichtingen

Hotelinrichtingen vragen om een deskundige logistieke begeleiding. Volgens het Marshalling Yard systeem van Bongers worden de benodigde artikelen in het land van invoer volgens een vooropgezette planning ontvangen, ingeklaard en afgeleverd. De continuïteit in de inrichting van het project staat hierbij voorop.

Bij het inrichten van hotels is het van groot belang dat de diverse goederenstromen worden gestroomlijnd en dat de juiste goederen op het juiste moment op de daarvoor bestemde plaats arriveren. De grote variëteit in leveranciers en de geleverde goederen maakt het noodzakelijk alle inrichtingsgoederen op één locatie te ontvangen en deze van daaruit, volgens een vooraf vastgelegd schema, op de nieuwe locatie af te leveren. Hiermee kunnen kamers en werkruimten zo efficiënt mogelijke worden ingericht en zal het project daadwerkelijk binnen een vooraf vastgelegd tijdschema kunnen worden opgeleverd.

Marshalling Yard – weer een specifiek vakgebied van Bongers 

Waar mogen wij u mee helpen?

Heeft u vragen over onze dienstverlening, of wilt u graag wat meer informatie? Lees dan verder over onderstaande onderwerpen of neem vrijblijvend contact met ons op. 

Verhuizen voor bedrijven

neem contact op ▸

 

HEEFT U VRAGEN?

neem contact op ▸
Scroll naar boven