Veelgestelde vragen

Mijn offerte is gebaseerd op een geschat gewicht. Is dit belangrijk?

Net als bij het volume is het door de verhuizer geschatte gewicht alleen belangrijk als dit van belang kan zijn voor het maximum gewicht zoals door uw werkgever in de uitzendovereenkomst is vastgesteld.

Ik heb een offerte ontvangen waarin een variabele prijs, gebaseerd op het volume, is afgegeven. Wat betekent dit als het geschatte volume hoger of lager blijkt te zijn?

Bij een variabele prijs (per kubieke meter of per 100 lbs.) mag het uiteindelijke volume bij een gelijkblijvende inboedel niet meer dan 10% afwijken van de in de offerte genoemde hoeveelheid. 

Mocht er na het laden een grotere afwijking bestaan, dan zal de verhuizer een vergelijking maken tussen schattings- en paklijsten en bij afwijkingen hierin na onderling overleg met u het tarief wellicht aanpassen. Let op dat bij een lager volume de prijs door de verhuizer kan worden aangepast, om alsnog zijn vaste kosten af te dekken.

Er zit veel verschil in de door de verhuizers geschatte volumes. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Een verhuisofferte zal bijna altijd het geschatte volume vermelden, maar dit volume is alleen van belang als:

  • u gebonden bent aan zeker maximum dat uw werkgever vergoedt of
  • de verhuisprijs is gebaseerd op een variabele hoeveelheid

In alle andere gevallen is het volume van ondergeschikt belang, aangezien de verhuizer u een vaste prijs heeft aangeboden voor de door hem aangeboden werkzaamheden. Een afwijking op deze prijs is alleen mogelijk als kan worden aangetoond dat er goederen zijn bijgevoegd die bij het inspectiebezoek niet zijn getoond of genoemd.

Wat is gunstiger, moet ik een totaalprijs of een prijs per kubieke meter aanvragen?

Hier zijn een aantal mogelijkheden:

  • Een Vaste of Totaalprijs. Dit is voor u de meeste betrouwbare aanbieding - de verhuizer neemt in dit geval de verantwoording voor en ook het risico´s van eventuele afwijkingen in zijn schatting en op de gezamenlijk vastgelegde afspraken.
  • Een prijs per kubieke meter. In dit geval is het geschatte volume van belang. Het laagst geschatte volume betekent niet altijd de goedkoopste aanbieder want het uiteindelijke verhuisde volume wordt toch altijd berekend.
    Let er goed op dat het geschatte volume in lijn ligt met andere aanbiedingen en dat een verhuizer die laag inzet later altijd nog een hoog volume kan en zal afrekenen.
  • Een prijs per 100 lbs. Hiervoor geldt hetzelfde als bij het volume, met als afwijking dat de verhuizer een weegcertificaat zal dienen te overleggen. Dit biedt echter geen enkele zekerheid, aangezien er veel typen certificaten worden `geproduceerd`.

Hoe lang is een verhuisofferte geldig zonder dat de aangeboden prijs en diensten kunnen wijzigen?

Een betrouwbare offerte dient altijd exact de geldigheidsduur te vermelden. Gebruikelijk is een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden. Wel maakt elke verhuizer een voorbehoud voor prijsstijgingen van leveranciers of koersverschillen.

Moet een offerte altijd de inbegrepen werkzaamheden omschrijven?

Een betrouwbare verhuisofferte omschrijft altijd de wel en niet inbegrepen werkzaamheden en diensten. Vergelijk heel goed de specifiek omschreven werkzaamheden, alsmede de kosten van derden, zoals b.v. havenkosten in land van bestemming (ook wel omschreven als Terminal Handling Charges of THC) en vraag de verhuizer om een toelichting als het niet duidelijk is.

Let op: staan ook de niet inbegrepen kosten duidelijk vermeld?

Is het belangrijk dat ik een verhuizer kies die alle werkzaamheden zelf uitvoert?

Veel verhuizers maken gebruik van tussenpersonen die bijvoorbeeld voor hen de vracht en de afleverwerkzaamheden in het land van bestemming regelen.

Deze extra schakel vermindert de betrokkenheid van de verhuizer in het gehele proces en zal eerder bijdragen tot misverstanden en afwijkingen op afspraken. De tussenpersoon heeft ook minder belang bij een snelle en korte verscheping en zal vaak de voor hem voordeligste mogelijkheden kiezen.

Staat de agent in land van bestemming in de offerte genoemd?

Als de buitenlandse agent is vermeld is het belangrijk na te gaan of deze ook echt betrouwbaar is. Op basis waarvan is deze agent geselecteerd? Indien niet bekend, vraag dan aan de verhuizer welke buitenlandse partner men voor uw verhuizing zal gaan gebruiken en op welke criteria deze is geselecteerd.

Kent uw verhuizer deze agent persoonlijk, uit ervaring of is het toevallig de enige die hij kent of is deze geselecteerd door de expediteur?
Is de agent gelijkwaardig in kwaliteit – u kunt natuurlijk de website controleren. Is het een FIDI agent?
Eigen vestigingen in het buitenland zijn zeker niet altijd de beste keuze. Heeft de aanbieder de beste agent gekozen of moet hij, vanwege commerciële belangen, altijd een eigen vestiging gebruiken, ook al is het service niveau van die vestiging twijfelachtig.

Hoe selecteer ik een deskundige internationaal verhuisbedrijf?

Maakt de aanbieder deel uit van het FIDI netwerk en is de aanbieder FAIM ISO gecertificeerd?
Het FIDI lidmaatschap is een internationale erkenning en bevestigt dat de aanbieder ervaring heeft met internationale verhuizingen. Het FIDI lidmaatschap is gekoppeld aan de FAIM of FAIM-ISO kwaliteitsborging, wat een extra garantie voor u als klant betekent. Een Erkende Verhuizer biedt een uitstekende nationale service maar internationaal heeft deze erkenning geen enkele waarde.

 

STAAT UW VRAAG ER NIET TUSSEN?

neem contact op ▸

-- Design FAQ

Scroll naar boven